Bảng dán số điện thoại trên ô tô BS03

86.000₫
Hãy là người đỗ xe văn minh, lịch sự, hãy để lại số điện thoại trên xe để mọi người biết và gọi khi cần. Thay vì những tờ danh thiếp hay những mẩu giấy nhỏ bé khó nhìn ghi lại số điện thoại để trong xe thì Bảng dán số điện thoại sẽ là giải pháp cho bạn loại bỏ tất cả nhũng vẫn đó.

Bảng dán số điện thoại trên ô tô BS03

  Hãy là người đỗ xe văn minh, lịch sự, hãy để lại số điện thoại trên xe để mọi người biết  và gọi khi cần.

 Thay vì những tờ danh thiếp hay những mẩu giấy nhỏ bé khó nhìn ghi lại số điện thoại để trong xe thì Bảng dán số điện thoại sẽ là giải pháp cho bạn loại bỏ tất cả nhũng vẫn đó.

Bảng dán số điện thoại cực kỳ hũy ích và sử dụng lại đơn giản tiện dụng dán số đơn giản có thể hiện hay ẩn số điện thoại khi không cần thiết.

Sử dụng đơn giản với 3 dãy số từ 0 đến 9 và 3 dấu dạch ngang, bóc giấy bọc trên bảng và tách số dán lên trong vòng 1 phút.

Kích thước: nhỏ gọn 11.5*3.2cm