Bảng tin, bảng tên khung nhựa cho văn phòng cửa hàng

60.000₫
Bảng tin, bảng tên thiết kế chuyên dụng cho văn phòng cửa hàng với nhục đích quảng cáo, giới thiệu, thông báo... Chất liệu nhựa ABS và nhựa PVC. Sản phẩm có tặng kèm 01 giấy kẹp đôi làm từ nhựa PVC màu trong mờ dùng để viết, vẽ trược tiếp lên bằng bút dạ nước có thể xóa được. Có kèm sẵn 02 móc treo tiện dụng. Phân loại: màu đen, đỏ. kích thước được tính theo khổ giấy: A3, A4, A5

Bảng tin, bảng tên khung nhựa cho văn phòng cửa hàng

Bảng tin, bảng tên thiết kế chuyên dụng cho văn phòng cửa hàng với nhục đích quảng cáo, giới thiệu, thông báo...

Chất liệu nhựa ABS và nhựa PVC.

Sản phẩm có tặng kèm 01 giấy kẹp đôi làm từ nhựa PVC màu trong mờ dùng để viết, vẽ trược tiếp lên bằng bút dạ nước có thể xóa được.

Có kèm sẵn 02 móc treo tiện dụng.

Phân loại: màu đen, đỏ. kích thước được tính theo khổ giấy: A3, A4, A5

messenger