Bật lửa đầu lâu đột kích

120.000₫
Bật lửa đầu lâu đột kích của hãng Earth, 1 hãng bật lửa nổi tiếng của Hồng Kông

Bật lửa đầu lâu đột kích của hãng Earth, 1 hãng bật lửa nổi tiếng của Hồng Kông

Sử dụng nhiên liệu xăng

Tặng kèm 1 bình xăng 5ml và bấc đá