Bật lửa điện tròn

98.000₫
Rất nhiều khi bạn cảm thấy bực mình vì thời tiết ẩm ướt đá lửa không đánh được hay gió lớn khiến bạn không thể châm lửa. Với Bật lửa điện tròn đa năng không dùng gas, những phiền toái đó sẽ chỉ còn là dĩ vãng.

Rất nhiều khi bạn cảm thấy bực mình vì thời tiết ẩm ướt đá lửa không đánh được hay gió lớn khiến bạn không thể châm lửa. Với Bật lửa điện tròn đa năng không dùng gas, những phiền toái đó sẽ chỉ còn là dĩ vãng.