Bật lửa ga hình lá bài ( Tặng binh ga 125ml)

Hết hàng: Hết hàng

Thiết kế độc đáo Có thể bơm thêm Ga khi hết Tích hợp đèn led xanh soi tiền giả

Bật lửa ga hình lá bài

Thiết kế độc đáo có thể bơm thêm Ga khi hết.

Tích hợp đèn led xanh soi tiền giả lửa khò mạnh chống tắt trong gió