Bật lửa khò Hongda

120.000₫
Lửa khò mạnh mẽ. Sử dụng tiện lợi cho nhiều mục đích khác nhau . Bơm thêm ga dễ dàng khi hết. Thiết kế dạng lửa khò mạnh mẽ giúp sản phẩm dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau một cách đơn giản

Bật lửa khò Hongda

  • Lửa khò mạnh mẽ
  • Sử dụng tiện lợi cho nhiều mục đích khác nhau
  •  thêm ga dễ dàng khi hết.
  • Thiết kế dạng lửa khò mạnh mẽ giúp sản phẩm dễ dàng sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau một cách đơn giản

 

Sản phẩm mới nhất