Bộ 05 lưỡi câu lure kẹp sẵn chì

60.000₫
 Bộ 5 lưỡi câu kẹp sẵn chì sử dụng mắc mồi giả mềm trong câu lure. Thiết kế to chắc chắn với 2 size là 2G sơn màu đỏ và 3,5G màu trắng bạc

Bộ 05 lưỡi câu lure kẹp sẵn chì

 Bộ 5 lưỡi câu kẹp sẵn chì sử dụng mắc mồi giả mềm trong câu lure.

Thiết kế to chắc chắn với 2 size là 2G sơn màu đỏ và 3,5G màu trắng bạc.

messenger