Bộ 05 lưỡi câu lure kẹp sẵn chì

60.000₫
Bộ 5 lưỡ câu kẹp sẵn chì sử dụng mắc mồi giả mềm trong ca lure thiết kế to chắc chắn với 2 size là 2G sơm màu đỏ và 3,5G

Bộ 05 lưỡi câu lure kẹp sẵn chì

 Bộ 5 lưỡ câu kẹp sẵn chì sử dụng mắc mồi giả mềm trong ca lure thiết kế to chắc chắn với 2 size là 2G sơm màu đỏ và 3,5G 

messenger