Bộ 2 Ốc Chuyển Đổi Chân Gương

35.000₫
Trên thị trường có 2 loại gương cỡ thông dụng, với sản phẩm chuyển đổi này sẽ giúp chuyển đổi chân gương từ chân gương bé của xe sang chân gương to hơn hay ngược lại để phù hợp với gương, thông thường các loại gương thời trang sử dụng chân gương to Sản phẩm gồm 2 chân.

Bộ 2 Ốc Chuyển Đổi Chân Gương 

 Trên thị trường có 2 loại gương cỡ  thông dụng, với sản phẩm chuyển đổi này sẽ giúp chuyển đổi chân gương từ chân gương bé của xe sang chân gương to hơn hay ngược lại để phù hợp với gương, thông thường các loại gương thời trang sử dụng chân gương to Sản phẩm gồm 2 chân.

 Có 2 cỡ ốc chuyển đổi là 8mm lên 10mm là từ 10mm xuống 8mm khách hàng vui long đo chân gương chích xác trước khi đặt hàng

.