Bộ cần câu Jingjie Pro (cần câu, máy câu và 15 phụ kiện)

520.000₫
Bộ cần câu với đầy đủ phụ kiện từ máy câu đến dây câu. Cần Jingjie Pro làm từ vật liệu FRP siêu cứng thiết kế màu đen phối vàng đồng đẹp mắt có kích thước từ 2.1M đến 3,6M. Máy câu TH3000-5.2:1 thiết kế từ kim loại chắc chắn thông số Lbs/Yds: 6/300, 8/170, 10/120; mm/m: 0.20/280, 0.25/230, 0.30/150 Phụ kiện gồm 15 món: phao câu, gỡ cá, chuông báo, chì, khóa câu, chống cần, dây cấu 5.0,...

Bộ cần câu Jingjie Pro (cần câu, máy câu và 15 phụ kiện)

Bộ cần câu với đầy đủ phụ kiện từ máy câu đến dây câu.

Cần Jingjie Pro làm từ vật liệu FRP siêu cứng thiết kế màu đen phối vàng đồng đẹp mắt có kích thước từ 2.1M đến 3,6M.

Máy câu TH3000-5.2:1 thiết kế từ kim loại chắc chắn thông số Lbs/Yds: 6/300, 8/170, 10/120; mm/m: 0.20/280, 0.25/230, 0.30/150

Phụ kiện gồm 15 món: phao câu, gỡ cá, chuông báo, chì, khóa câu, chống cần, dây cấu 5.0,...

Thông số cần:

2.1M: Thu gọn 61cm, kéo dài 2.1M, ngọn 2mm, gốc 15mm, nặng 135g, số khúc 5

2.4M: Thu gọn 63cm, kéo dài 2.4M, ngọn 2mm, gốc 15mm, nặng 145g, số khúc 6

2.4M: Thu gọn 63cm, kéo dài 2.7M, ngọn 2mm, gốc 15mm, nặng 196g, số khúc 6

3.0M: Thu gọn 67cm, kéo dài 3.0M, ngọn 2mm, gốc 16mm, nặng 205g, số khúc 7

3.6M: Thu gọn 69cm, kéo dài 3.6M, ngọn 2mm, gốc 16mm, nặng 280g, số khúc 7

messenger