Bộ cầu chì ô tô

88.000₫
Bộ cầu chì ô tô dự phòng : 5 cầu chì 5A, 5 cầu chì 7.5A, 5cầu chì 10A, 4 cầu chì 15A, 5 cầu chì 20A, 4 cầu chì 25A và 5 cầu chì 30A cùng với 1 kẹp cầu chì.

Bộ cầu chì ô tô

Bộ cầu chì ô tô  dự phòng  bao gồm 5cầu chì 5A, 5 cầu chì 7.5A, 5cầu chì 10A, 4 cầu chì 15A, 5 cầu chì 20A, 4 cầu chì 25A và 5 cầu chì 30A cùng với 1 kẹp cầu chì va 4 miếng ngăn.

Ngoài việc thay thế cho các loại xe ô tô, cầu chì còn có thể sử dụng thay thế cho các loại xe công trình như máy xúc máy ủi máy cẩu cũng như các loại máy in và các loại máy móc cỡ lớn khác.