Bộ chuyển đổi nguồn điện AC 110/220V50/60Hz sang AC 12V10A-120W

280.000₫
Với nguồn điện vào 110V hay điện gia đình hiện tại ở Việt Nam là 220V đầu vào, đầu ra là nguồn điện 1 chiều 12V20A công suất 240W Cách sử dụng đơn giản với 7 cổng điện trong đó công 1 và 2 là nguồn điện xoay chiều vào 110/220V, cổng 3 là cổng trung hòa, cổng 4,5là cực âm và công 7,8 là cực dương

Bộ chuyển đổi nguồn điện AC 110/220V50/60Hz sang AC 12V10A-120W

 Bộ chuyển đổi nguồn điện từ điện gia đình xuống nguồn điện12V để sử dụng cho các thiết bị điện sử dụng điện 12V để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như trang trí, chống chộm, cảnh báo, chiếu sáng...

 Với nguồn điện vào 110V hay điện gia đình hiện tại ở Việt Nam là 220V đầu vào, đầu ra là nguồn điện 1 chiều 12V20A công suất 240W

 Cách sử dụng đơn giản với 7 cổng điện trong đó công 1 và 2 là nguồn điện xoay chiều vào 110/220V, cổng 3 là cổng trung hòa, cổng 4,5là cực âm và công 7,8 là cực dương

messenger