Bộ dây cáp và 5 khóa cá câu cá sông, cá biển

125.000₫
 Bộ sản phẩm chắc chắn cới dây cắp xoán mềm kèm theo là một phoa to chân cắm, móc giữ, một tay cuộn dây và 1 túi đựng một mặt lưới thoát nước  Dây cáp dài 5M không gỉ, khóa câu to chắc khỏe phù hợp săn hàng khủng ở biển hay ở sông

Bộ dây cáp và 5 khóa cá câu cá sông, cá biển

 Bộ sản phẩm chắc chắn cới dây cắp xoán mềm kèm theo là một phoa to chân cắm, móc giữ, một tay cuộn dây và 1 túi đựng một mặt lưới thoát nước

 Dây cáp dài 5M không gỉ, khóa câu to chắc khỏe phù hợp săn hàng khủng ở biển hay ở sông

messenger