Bộ mồi mềm giả sâu Soft bait (56 món)

145.000₫
 Bộ sản phẩm gồm 46 mồi mềm giả sâu kích thước từ 4cm đến 5cm với các màu sắc khác nhau, 5 lưỡi câu gắn sãn đầu chì tròn 2.5cm cà 5 lưỡi 3cm chuyên dụng cho các mồi mềm phù hợp cho các cần thủ đam mê môn LURE

Bộ mồi mềm giả sâu Soft bait (56 món)

 Bộ sản phẩm gồm 46 mồi mềm giả sâu kích thước từ 4cm đến 5cm với các màu sắc khác nhau, 5 lưỡi câu gắn sãn đầu chì tròn 2.5cm cà 5 lưỡi 3cm chuyên dụng cho các mồi mềm phù hợp cho các cần thủ đam mê môn LURE

messenger