Cần câu Cacbon cầm tay 3.6M siêu nhẹ

420.000₫
Cần câu làm bằng hợp chất sợi carbon có hàm lượng nhựa ít, mật độ sợi carbon rất chặt chẽ nên cần câu rắn chắc hơn và mạnh hơn. Cần cũng nhẹ hơn giúp bạn thao tác nhanh gọn hơn khi sử dụng. Cần câu cá với đặc điểm là mạnh và nhạy bén là đại diện đặc trưng cho dòng cần câu ứng dụng loại sợi carbon. Chiều dài cần: 360mm, khi thu cần 110cm.

Cần câu Cacbon cầm tay 3.6M siêu nhẹ

Cần câu làm bằng hợp chất sợi carbon  có hàm lượng nhựa ít, mật độ sợi carbon rất chặt chẽ nên cần câu rắn chắc hơn và mạnh hơn. Cần cũng nhẹ hơn giúp bạn thao tác nhanh gọn hơn khi sử dụng.

Cần câu cá với đặc điểm là mạnh và nhạy bén là đại diện đặc trưng cho dòng cần câu ứng dụng loại sợi carbon.

Chiều dài cần: 360mm, khi thu cần 110cm.

messenger