Cần câu FRP siêu cứng Hunts Man 

250.000₫
Cần câu siêu cứng Hunts Man làm thừ chất liệu FRP siêu bền, siêu cứng, phần lắp máy và tay cầm làm từ kim loại đẹp mắt. 4 Khoen chắc chắn   Chiều dài 2.1m thu gọn 71cm, 5 khúc, ngọn 2.mm, gốc 18mm, nặng 240G. Cần 3.6M thu gọn 71CM, 6 khúc, ngọn 2.0mm, gốc 25mm, nặng 454G.  Màu sắc: đen phối vàng đẹp sang trọng.Thích hợp câu lăng xê, câu đơn, câu lục đầu cần, câu biển.

Cần câu FRP siêu cứng Hunts Man 

Cần câu siêu cứng Hunts Man làm thừ chất liệu FRP siêu bền, siêu cứng, phần lắp máy và tay cầm làm từ kim loại đẹp mắt. 4 Khoen chắc chắn 

 Chiều dài 2.1m thu gọn 71cm, 5 khúc, ngọn 2.mm, gốc 18mm, nặng 240G. Cần 3.6M thu gọn 71CM, 6 khúc, ngọn 2.0mm, gốc 25mm, nặng 454G.

 Màu sắc: đen phối vàng đẹp sang trọng.Thích hợp câu lăng xê, câu đơn, câu lục đầu cần, câu biển.

messenger