Cảnh báo cảm biến rung AIBLi

198.000₫
 Thiết bị chống chộm thông minh với cảm biến rung để hú âm thanh thông báo cho người dùng biết.  Kích thước nhỏ gọn sử dụng băng dính 3M để đơn giản gián lên vị trí cần lắp đặt như cánh cửa, cốp hay dưới yên xe chống trộm rất hiệu quả Chất liệu nhựa và các bản mạch linh kiện điện tử cảm biến. Âm thanh hú to để người dùng sễ phát hiện . Điều khiển thiết kế gọn nhẹ có móc treo, tích hợp pin sẵn sử dụng bền lâu. 

Cảnh báo cảm biến rung AIBLi

 Thiết bị chống chộm thông minh với cảm biến rung để hú âm thanh thông báo cho người dùng biết.chống chộm hiệu quả phù hợp gắn cửa ra vào nhà, phòng làm việc, chống chộm xe máy, xe đạp điện

 Kích thước nhỏ gọn sử dụng băng dính 3M để đơn giản gián lên vị trí cần lắp đặt như cánh cửa...

Chất liệu nhựa và các bản mạch linh kiện điện tử cảm biến.

Âm thanh hú to để người dùng sễ phát hiện .

Điều khiển thiết kế gọn nhẹ có móc treo, tích hợp pin sẵn sử dụng bền lâu. 

Hưỡng dẫn sử dụng:

  • Tìm một vị trí lắp dán theo mục đích sử dụng
  • Chọn nút khóa khi đó có độ rung thiết bị sẽ hú chuông
  • Chọn mở khóa để tắt tiếng hú
  • Chọn nút chuông sẽ có tiếng chuông sau khi hết hồi chuông nhấn nút thì khi có độ rung thiết bị sẽ hú lên tiếng chuông
  • Chọn nút S hoăc chuông trường hợp muốn biết vị trí thiết bị ví dụ tìm xe trong bãi đỗ xe khi  thiết bị sẽ hú lên.
messenger