Cây Chống Yên Xe Máy

25.000₫

Giá gốc: 68.000₫

Ben yên sử dụng khí nén thủy lực, luôn trong trạng thái bung ra khi mở chốt khóa, giúp trống yên xe khi mở cốp. Chất liệu : kim loại , nhựa lắp đặt được cho hầu hết các loại xe máy có cốp. Lắp đặt : dùng các ốc vít đi kèm vặn trực tiếp lên phần yên xe và cốp xe, Canh lề sao cho khi đóng yên, ben yên đóng xuống sát và không bị cấn,

Cây Chống Yên Xe Máy

Ben yên sử dụng khí nén thủy lực, luôn trong trạng thái bung ra khi mở chốt khóa, giúp trống yên xe khi mở cốp.

Chất liệu : kim loại , nhựa lắp đặt được cho hầu hết các loại xe máy có cốp.

Lắp đặt : dùng các ốc vít đi kèm vặn trực tiếp lên phần yên xe và cốp xe, Canh lề sao cho khi đóng yên , ben yên đóng xuống sát và không bị cấn.