Chài cước rút 150x240CM đánh bắt cá

299.000₫
Chài cước rút được thiết kế gọn gàng bắt cá hiệu quả hơn và rất dễ dàng sử dụng hơn kiểu chài truyền thống. Không phải ướt người khi quăng chỉ cần thu gọn cầm một tay và quăng ra bung ra với đường kính 240cm Dây thu dài giúp bạn quang được nhiều vùng nước sâu nông khác nhau Kích thước: dài 1.5M, đường kính bung 2.4m, khối lượng chài 1.4kg

Chài cước rút 150x240CM đánh bắt cá

 Chài cước rút được thiết kế gọn gàng bắt cá hiệu quả hơn và rất dễ dàng sử dụng hơn kiểu chài truyền thống.
Không phải ướt người khi quăng chỉ cần thu gọn cầm một tay và quăng ra bung ra với đường kính 240cm 

Dây thu dài giúp bạn quang được nhiều vùng nước sâu nông khác nhau

Kích thước: dài 1.5M, đường kính bung 2.4m, khối lượng chài 1.4kg