Chài rút cước 170x300CM

390.000₫
Chài rút cước được thiết kế gọn gàng bắt cá hiệu quả hơn và rất dễ dàng sử dụng hơn kiểu chài truyền thống. Không phải xuống nước khi quăng chỉ ném mạnh chài sẽ bùng rộng tròn và đều, thu chài nhanh gọn. Dây thu dài giúp bạn quang được nhiều vùng nước sâu nông khác nhau. Thông số: chài cai 170CM, bung 300CM, đĩa chài 45.5CM, dây thu 10M.

Chài rút cước 170x300CM

Chài rút cước được thiết kế gọn gàng bắt cá hiệu quả hơn và rất dễ dàng sử dụng hơn kiểu chài truyền thống.
Không phải xuống nước khi quăng chỉ ném mạnh chài sẽ bùng rộng tròn và đều, thu chài nhanh gọn.

Dây thu dài giúp bạn quang được nhiều vùng nước sâu nông khác nhau.

Thông số: chài cai 170CM, bung 300CM, đĩa chài 45.5CM, dây thu 10M.

messenger