Chì câu cá chì hình chuông

27.000₫
 Chì câu với mục đích ném mồi đi xa và giữ yên vị trí để cá dễ dàng tiếp cận được mồi câu.  Chì chuông với hình dạng giống giọt nước, được đính khuyên kim loại dễ dàng xuyên dây câu. Đây là dạng chì câu được ưa thích và dùng phổ biến nhất hiện nay, với hình dáng tròn giúp ném dễ dàng giảm thiểu việc vướng mắc . Chất liệu 100% kim lại chì được nấu chảy và cho khuân đúc. 

Chì câu cá chì hình chuông

 Chì câu với mục đích ném mồi đi xa và giữ yên vị trí để cá dễ dàng tiếp cận được mồi câu.

 Chì chuông với hình dạng giống giọt nước, được đính khuyên kim loại dễ dàng xuyên dây câu. Đây là dạng chì câu được ưa thích và dùng phổ biến nhất hiện nay, với hình dáng tròn giúp ném dễ dàng giảm thiểu việc vướng mắc .

Chất liệu 100% kim lại chì được nấu chảy và cho khuân đúc. với 6 SIZE khác nhau tính theo trọng lượng: 10gr, 15gr, 20gr, 30gr, 40gr, 50gr.

 

messenger