Chuông báo câu cá

8.000₫
Chuông báo câu cá Cho Cần Câu sử dụng để gắn vào đầu cần câu cá, khi cá mắc câu thì đầu cần rung làm chông kêu báo cho cần thủ biết là có cá mắc câu, với kích thước nhỏ gọn và tiện lợi, chuông báo cá rất dễ mang theo trong các lần đi câu. Sử dụng đơn giản chỉ cần kẹp lên, khi k sử dụng lại tháo ra đơn giản, tiếng chuông rõ kêu to đanh nhạy bén

Chuông báo câu cá

Chuông báo câu cá Cho Cần Câu sử dụng để gắn vào đầu cần câu cá, khi cá mắc câu thì đầu cần rung làm chông kêu báo cho cần thủ biết là có cá mắc câu, với kích thước nhỏ gọn và tiện lợi, chuông báo cá rất dễ mang theo trong các lần đi câu.

Sử dụng đơn giản chỉ cần kẹp lên, khi k sử dụng lại tháo ra đơn giản, tiếng chuông rõ kêu to đanh nhạy bén

 

messenger