Còi xe 4 chế độ

100.000₫

Giá gốc: 180.000₫

Với 4 chê độ còi âm thanh to, với 4 công tắc khác nhau. Lắp đặt đơn giản sử dụng điện DC 12V

Còi xe 4 chế độ

Với 4 chê độ còi âm thanh to, với 4 công tắc khác nhau.

Lắp đặt đơn giản sử dụng điện DC 12V

 

Sản phẩm mới nhất