Combo 05 Bec tưới phun 8 tia cho hệ thống tưới tự động

15.000₫
Béc tưới phun 8 tia chuyên tưới cây ăn trái, cây công nghiệp, cây nông nghiệp, cây bụi, tưới cảnh quan, vườn sân thượng… Áp suất hoạt động: 0.1-2 bar Bán kính phun khi đủ áp lực 30cm Lưu lượng: 0.5 – 80 lít/giờ Có thể tùy chỉnh bán kính, lưu lượng. Dễ dàng tháo rời để vệ sinh. Chân bec 4/7, Có thể sử dụng kết hợp với ống mềm 4/7mm hoặc gắn trược tiếp lên ống dẫn.

Combo 05 Bec tưới phun 8 tia cho hệ thống tưới tự động

Béc tưới phun 8 tia chuyên tưới cây ăn trái, cây công nghiệp, cây nông nghiệp, cây bụi, tưới cảnh quan, vườn sân thượng…

Áp suất hoạt động: 0.1-2 bar
Bán kính phun khi đủ áp lực 30cm

Lưu lượng: 0.5 – 80 lít/giờ

Có thể tùy chỉnh bán kính, lưu lượng. Dễ dàng tháo rời để vệ sinh.

Chân bec 4/7, đường kính 1.5cm. Có thể sử dụng kết hợp với ống mềm 4/7mm hoặc gắn trược tiếp lên ống dẫn.

messenger