Combo 10 thẻo 2 lưỡi câu màu vàng buộc sẵn 50CM

50.000₫
Bộ sản phẩm gồm 10 thẻo 2 lưỡi câu buộc sẵn có bảng xốp để lưới tiện dụng và chắc chắn, cắt lộp hay trong túi đựng gọn gàng sau mỗi buổi đi câu. Thông số: có 6 cỡ lưỡi từ số 1 đến số 6 tương ứng với dây cước từ 0.6 đến 1.2

Combo 10 thẻo 2 lưỡi câu màu vàng buộc sẵn 50CM

 Bộ sản phẩm gồm 10 thẻo 2 lưỡi câu buộc sẵn có bảng xốp để lưới tiện dụng và chắc chắn, cắt lộp hay trong túi đựng gọn gàng sau mỗi buổi đi câu.

Thông số: có56 cỡ lưỡi từ số 1 đến số 6 tương ứng với dây cước từ 0.6 đến 1.2