combo 18 Hạt chặn phao câu cá

15.000₫
Sản phẩm gồm 3 vỉ hạt chặn phao( mỗi vỉ gồm 6 hạt chặn như ảnh) Dùng để chặn phao trong câu lục, câu đơn, câu sông, câu biển. hàng dùng bền. Chặn phao nhẹ chất lượng bám chặt vào cước, dài 1.5CM đường kính 0.7cm

combo 18 Hạt chặn phao câu cá

Sản phẩm gồm 3 vỉ hạt chặn phao( mỗi vỉ gồm 6 hạt chặn như ảnh) Dùng để chặn phao trong câu lục, câu đơn, câu sông, câu biển. hàng dùng bền.

Chặn phao nhẹ chất lượng bám chặt vào cước, dài 1.5CM đường kính 0.7cm

messenger