Combo 3 gói 07 hạt chặt phao và 1 chặn chì câu cá

20.000₫
Hạt chặn dùng làm chặn phao, chặn chì câu cá. Dùng để chặn phao trong câu lục, câu đơn, câu sông, câu biển,... Hạt chặn bền và bám chặt vào dây câu đặt biệt có thể co giãn phù hợp với các size cước phổ biến (size 1.0-10.0) Chất liệu: Cao su tổng hợp. Kích thước khác nhay chia theo size từ 3S, 2S, S, M, L.

Combo 3 gói 07 hạt chặt phao và 1 chặn chì câu cá

Hạt chặn dùng làm chặn phao, chặn chì câu cá.  Dùng để chặn phao trong câu lục, câu đơn, câu sông, câu biển,...

Hạt chặn bền và  bám chặt vào dây câu đặt biệt có thể co giãn phù hợp với các size cước phổ biến (size 1.0-10.0)

Chất liệu: Cao su tổng hợp.

Kích thước khác nhay chia theo size từ 3S, 2S, S, M, L.

messenger