Combo 5 Mồi mềm giả trùng câu câu lure cá lóc, cá sộp

30.000₫
Mồi mềm giả trùng chuyên câu lure cá lóc, cáp sộp rât nhạy cá. Đuôi cá lắc tạo acctiton cực đẹp thu hút cá tốt đem đến hiệu quả cao trong câu lure, Kích thước 8CM-1G

Combo 5 Mồi mềm giả trùng câu câu lure cá lóc, cá sộp 

Mồi mềm giả trùng chuyên câu lure cá lóc, cáp sộp rât nhạy cá.

Đuôi cá lắc tạo acctiton cực đẹp thu hút cá tốt đem đến hiệu quả cao trong câu lure,

Kích thước 8CM-1G

messenger