Công Tắc 3 Cực Chế Xe

45.000₫
Dùng để điều khiển các thiết bị lắp thêm, sản phảm quan trọng cho việc chế, độ xe Có 3 dây xanh, đỏ và trắng.

Công Tắc 3 Cực Chế Xe

Dùng để điều khiển các thiết bị lắp thêm, sản phảm quan trọng cho việc chế, độ xe Có 3 dây xanh, đỏ và trắng.