Cụm phanh, thắng trước xe đạp

60.000₫
Bộ cụm phanh trước xe đạp thiết kế chắc từ vật vật liệu chắn kim loại, có sẵn mã phanh chống mòn tốt. Phù hợp lắp đặt cho đa số tất cả các loại xe đạp Lắp đặt thay thế cụm phanh cũ đơn giản

Cụm phanh, thắng trước xe đạp

Bộ cụm phanh trước xe đạp thiết kế chắc từ vật vật liệu chắn kim loại, có sẵn mã phanh chống mòn tốt.

Phù hợp lắp đặt cho đa số tất cả các loại xe đạp

Lắp đặt thay thế cụm phanh cũ đơn giản