Chó cảnh để taplo than tre hoạt tính khử mùi nội thất ô tô

120.000₫
Chó cảnh để taplo ô tô gây sự ấn tượng, chú ý mạnh. Hơn thế nữa nó còn là sản phẩm khủ mùi trong nội thất xe với các viên than tre hoạt tính bên trong. Kích thước nhỏ ngọn mô phỏng hính chó cực kỳ gống chó thật đang say xưa ngủ. Kích thước: 16*15CM Màu sắc: Trắng, đốm đen trắng.

Chó cảnh để taplo than tre hoạt tính khử mùi nội thất ô tô

Chó cảnh để taplo ô tô gây sự ấn tượng, chú ý mạnh. Hơn thế nữa nó còn là sản phẩm khủ mùi trong nội thất xe với 200 viên than tre hoạt tính bên trong.

Kích thước nhỏ ngọn mô phỏng hính chó cực kỳ gống chó thật đang say xưa ngủ.

Kích thước: 16*15CM.

Màu sắc: Trắng, đốm đen trắng.