Lưỡi Dao, liềm dọn lục bình tạo ổ câu, đi rừng 2 lưỡi đa năng

120.000₫
Sản phẩm đa năng hàng thép cao cấp chống gỉ siêu sắc. Lưỡi liềm cong phù hợp cho phát dọn ổ câu, phát dọn đương đi rừng, hái quả trên cao...Một đầu rìu có thể chặt bổ. Kích thước: 20.5*14CM, Lưỡi liềm 15CM, Lưỡi rìu 9.5CM.

Lưỡi Dao, liềm dọn lục bình tạo ổ câu, đi rừng 2 lưỡi đa năng

Sản phẩm đa năng hàng thép cao cấp chống gỉ siêu sắc.

Lưỡi liềm cong phù hợp cho phát dọn ổ câu, phát dọn đương đi rừng, hái quả trên cao...Một đầu rìu có thể chặt bổ.

Kích thước: 20.5*14CM, Lưỡi liềm 15CM, Lưỡi rìu 9.5CM, trọng lượng khoảng 239g.

messenger