Dầu bảo dưỡng vệ sinh cần, câu máy 20ML

38.000₫
Dầu Loại bỏ bụi bẩn và làm sạch tất cả các bộ phận của máy và cần câu, giúp ngăn ngừa sự ăn mòn và loại bỏ muối, giúp bản vệ sinh vần câu và máy câu 1 cách nhanh chóng  Dung tích 20ml có kèm khăn nhỏ chuyên dụng để lau vệ sinh 

Dầu bảo dưỡng vệ sinh cần câu 20ML

Dầu Loại bỏ bụi bẩn và làm sạch tất cả các bộ phận của máy và cần câu, giúp ngăn ngừa sự ăn mòn và loại bỏ muối, giúp bản vệ sinh vần câu và máy câu 1 cách nhanh chóng

 Dung tích 20ml có kèm khăn nhỏ chuyên dụng để lau vệ sinh 

messenger