Đầu chia Jack tai nghe 3.5mm từ 1 ra 2 cổng

15.000₫
 Đầu chia Jack tai nghe 3.5 từ 1 ra 2 giúp bạn sử dụng 2 loa hoặc 2 tai nghe cùng một lúc dễ dàng. Sử dụng rất đơn giản chỉ cần cắm vào cổng tai nghe, cổng loa của thiết bị di động, máy tính thiết bị âm thanh rồi cắm 2 dây tai nghe hoặc dây nối loa vào cổng 3.5mm đó là có thể sử dụng 2 loa hoặc tai nghe cùng một lúc.

Đầu chia Jack tai nghe 3.5mm từ 1 ra 2 cổng

 Đầu chia Jack tai nghe 3.5 từ 1 ra 2 giúp bạn sử dụng 2 loa hoặc 2 tai nghe cùng một lúc dễ dàng.

Sử dụng rất đơn giản chỉ cần cắm vào cổng tai nghe, cổng loa của thiết bị di động, máy tính thiết bị âm thanh rồi cắm 2 dây tai nghe hoặc dây nối loa vào cổng 3.5mm đó là có thể sử dụng 2 loa hoặc tai nghe cùng một lúc.

messenger