Dây câu cá Material From Japan 100M

38.000₫
Dây câu cũng là một trong những dụng cụ câu quan trọng ngoài máy câu và cần câu đòi hỏi bất cứ người nào muốn đi câu cũng phải đầu tư sao cho chất lượng, thông số kỹ thuật phù hợp với máy và cần. Dây câu Dây câu cá Material From Japan có ghi rõ thông số là tải trọng của dây giúp bạn chọn lựa chọn size dây phù hợp nhất. Dây có màu xanh trong được rất nhiều cần thủ ưa chuộng, size từ 1.0 đến 1.8 tải từ 7.1 đến 19.1CM, đường...

Dây câu cá Material From Japan 100M 

 Dây câu cũng là một trong những dụng cụ câu quan trọng ngoài máy câu và cần câu đòi hỏi bất cứ người nào muốn đi câu cũng phải đầu tư sao cho chất lượng, thông số kỹ thuật phù hợp với máy và cần. 

Dây câu Dây câu cá Material From Japan có ghi rõ thông số là tải trọng của dây giúp bạn chọn lựa chọn size dây phù hợp nhất. Dây có màu xanh trong được rất nhiều cần thủ ưa chuộng, size từ 1.0 đến 1.8 tải từ 7.1 đến 19.1CM, đường kính dây từ 0.165 đến 0.5MM

messenger