Diêm xăng HY607

45.000₫

Giá gốc: 150.000₫

Diêm xăng HY607 Thiết kế độc dáo Sử dụng như diêm Dùng xăng; bơm thêm khi hết

Diêm xăng HY607

Sử dụng như diêm, hết xăng đổ thêm xăng dùng tiếp, rất độc đáo Thiết kế có móc khoá có thể treo cùng chùm khoá, tiện lợi khi mang theo