Đinh tán nhựa 350 chi tiết

260.000₫
Bộ sản phẩm gồm 350 đinh tán nhựa các loại, gồm 12 cỡ khác nhau: P12: 50 chi tiết, P16: 60 chi tiết, P22 : 15 chi tiết, P44 : P18 : 30 chi tiết, B180: 15 chi tiết, B31: 30 chi tiết, CO5: 20 chi tiết, P15: 30 chi tiết, PO2: 30 chi tiết, B99: 30 chi tiết, P25: 25 chi tiết.

Đinh tán nhựa 350 chi tiết

 Bộ sản phẩm gồm 350 đinh tán nhựa các loại, gồm 12 cỡ khác nhau: P12: 50 chi tiết, P16: 60 chi tiết, P22 : 15 chi tiết, P44 : P18 : 30 chi tiết,

B180: 15 chi tiết, B31: 30 chi tiết, CO5: 20 chi tiết, P15: 30 chi tiết, PO2: 30 chi tiết, B99: 30 chi tiết, P25: 25 chi tiết.

Sử dụng đơn giản với các chốt có sẵn, chất nhựa cao cấp siêu bền

 

 

messenger