Giun mềm giả mồi câu cá (20 con)

15.000₫
Giun giả mềm câu cá sử dụng đơn giản dễ câu mối giống nhận thật đến 99.9%  với kích thước nhỏ chiều dài 4cm, 0.21g uốn dài 3.5cm  Màu đỏ giống màu giun chắc chắn sẽ giúp các cần thủ dễ dàng có chuyến câu hiệu quả.

Giun mềm giả mồi câu cá (20 con)

Giun giả mềm câu cá sử dụng đơn giản dễ câu mối giống nhận thật đến 99.9%  với kích thước nhỏ chiều dài 4cm, 0.21g uốn dài 3.5cm

 Màu đỏ giống màu giun chắc chắn sẽ giúp các cần thủ dễ dàng có chuyến câu hiệu quả.

messenger