Hộp lưỡi câu cá thép Carbon Steel 

50.000₫
Hộp lưỡi câu Siêu sắc nét và bền, được làm bằng thép carbon chất lượng cao. Phân loại nhiều size khác nhau: Hộp số 3: 100 lưỡi; Hộp số 4: 100 lưỡi; Hộp số 5: 100 lưỡi; Hộp số 6: 100 lưỡi; Hộp số 7: 100 lưỡi; Hộp số 8: 100 lưỡi; Hộp số 9: 100 lưỡi, Hộp số 10: 100 lưỡi; Hộp số 11: 100 lưỡi; Hộp số 12: 100 lưỡi; Hộp số 13: 70 lưỡi; Hộp số 14: 60 lưỡi.

Hộp lưỡi câu cá thép Carbon Steel 

Hộp lưỡi câu Siêu sắc nét và bền, được làm bằng thép carbon chất lượng cao.

Phân loại nhiều size khác nhau:

Hộp số 3: 100 lưỡi; Hộp số 4: 100 lưỡi; Hộp số 5: 100 lưỡi; Hộp số 6: 100 lưỡi; Hộp số 7: 100 lưỡi; Hộp số 8: 100 lưỡi; Hộp số 9: 100 lưỡi, Hộp số 10: 100 lưỡi; Hộp số 11: 100 lưỡi; Hộp số 12: 100 lưỡi; Hộp số 13: 70 lưỡi; Hộp số 14: 60 lưỡi; Hộp số 15: 50 lưỡi.

messenger