Kẹp điện thoại dán Taplo ô tô

35.000₫

Giá gốc: 95.000₫

Lắp đặt đơn giản, có thể để điện thoại bút, cavidit hoặc sổ ghi Có thể điều chỉnh độ rộng hẹp của dải ngăn cách

Kẹp điện thoại dán Taplo ô tô

Lắp đặt đơn giản, có thể để điện thoại bút , cavidit hoặc sổ ghi Có thể điều chỉnh độ rộng hẹp của dải ngăn cách