Khóa Xe Đạp, xe máy Khóa Xích Chống Trộm Chống Kéo

50.000₫
Khóa dây xích cao cấp chống cắt chống phá Sử dụng cho khoa xe máy, xe đạp, khóa nhà... Chất kiệu kim loại cao cấp. Thao tác đóng mở đơn giản. Kích thước: dây dài 70CM.

Khóa Xe Đạp, xe máy Khóa Xích Chống Trộm Chống Kéo 

Khóa dây xích cao cấp chống cắt chống phá

Sử dụng cho khoa xe máy, xe đạp, khóa nhà...

Chất kiệu kim loại cao cấp.

Thao tác đóng mở đơn giản.

Kích thước: dây dài 70CM.

 

messenger