Lưỡi tam câu lục

25.000₫
Được làm bằng chất liệu thép cao cấp sắc bén cực kỳ giúp cá cắn câu dễ dàng. 3 móc lưỡi câu nhọn với ngạnh sắc bén cực kỳ hiệu quả trong câu lục 3 móc câu linh hoạt tạo dáng đơn giản. Sử dụng chuyên để câu lục rất hiệu quả.  Kích thước:  lưỡi câu số 28 (cửa lưỡi 2cm, lưỡi cao 5.1cm, độ mơt tạo dáng tùy chỉnh)

Lưỡi tam câu lục

Được làm bằng chất liệu thép cao cấp sắc bén cực kỳ giúp cá cắn câu dễ dàng. 3 móc lưỡi câu nhọn với ngạnh sắc bén cực kỳ hiệu quả trong câu lục 3 móc câu linh hoạt tạo dáng đơn giản.

Sử dụng chuyên để câu lục rất hiệu quả. 

Kích thước:  lưỡi câu số 28 (cửa lưỡi 2cm, lưỡi cao 5.1cm, độ mơt tạo dáng tùy chỉnh)

messenger