Lồng bẫy tôm, cua, cá khung vuông

80.000₫
Lồng bẫy khung vuông với thiết kế nhiều tầng và nhiều cửa vào, chất liệu lưới từ các sợi cước nhỏ chắc chăn. Cửa vào vào thiết kế đan xen đối xứng 2 bên, 2 đầu là phần túi chứa tạo nôi nhốt cá rộng để cá ít phá các cửa quay ra. Sử dụng đơn giản chỉ cần thả lồng và cho thính nhử vào bên trong và cho địa điểm có cá.

Lồng bẫy tôm, cua, cá khung vuông

Lồng bẫy khung vuông với thiết kế nhiều tầng và nhiều cửa vào, chất liệu lưới từ các sợi cước nhỏ chắc chăn.

Cửa vào vào thiết kế đan xen đối xứng 2 bên, 2 đầu là phần túi chứa tạo nôi nhốt cá rộng để cá ít phá các cửa quay ra.

Sử dụng đơn giản chỉ cần thả lồng và cho thính nhử vào bên trong và cho địa điểm có cá, tôm, lươn, cua...

Phân loại : Gồm 4 loại: 9 tầng 5 cửa 1.5M mắt lưới vuông 5*5MM loại lưới dính, 19 tầng  12 cửa 3.3M 1.1kg mắt lưới vuông 5*5MM loại lưới dính, 19 tầng 13 cửa 4M 2.1kg mắt lưới vuông 1*1CM lưới trơn, 19 tầng 13 cửa 3.8M 2kg mắt lưới vuông 1.5*1.5CM lưới trơn.

Màu sắc: lưới dính sẽ có màu xanh thẫm, lưới trơn có màu lá.

 

messenger