Lưỡi câu ngũ dáng thẳng đứng

35.000₫
 Lưỡi ngũ với thiếp kế từ thép cứng cáp cực tốt và bền đầu 5 lưỡi câu được ngắn kết với nhau bằng chì 100%, có khoen để luôn dâu câu chắc chắn, 5 lưỡi sắc nhọn, ngạnh lưỡi câu được làm tỉ mỉ. Phù hợp câu lục tỳ xa bờ săn hàng khủng

Lưỡi câu ngũ dáng thẳng đứng

 Lưỡi ngũ với thiếp kế từ thép cứng cáp cực tốt và bền đầu 5 lưỡi câu được ngắn kết với nhau bằng chì 100%, có khoen để luôn dâu câu chắc chắn, 5 lưỡi sắc nhọn, ngạnh lưỡi câu được làm tỉ mỉ. Phù hợp câu lục tỳ xa bờ săn hàng khủng

 Có 3 kích cỡ lưỡi câu ngũ tính theo Gram: 30gram( cao 5cm, lưỡi rộng 2.3cm, rãnh lưỡi 4cm, đường kính ngoài 7cm) 4gram( cao 5.5cm, lưỡi rộng 2.3cm, rãnh lưỡi 4.5cm, đường kính ngoài 7.5cm) 50gram( cao 7cm, lưỡi rộng 2.3cm, rãnh lưỡi 4.5cm, đường kính ngoài 8cm)


, 40gram, 50gram 

messenger