Lưới đánh bắt cá

40.000₫
Lưới đánh bắt cá siêu dính sử dụng đơn gian và mang lại hiệu quả cao. Phân loại làm 3 loại:   Dài 8M cao 0.8M mắt lưới vuông 1.2CM nặng 100G,  lưới trắng, đầu dây xanh, phao trắng, giá 40.000vnđ.   Dài 20M cao 1M mắt lưới vuông 1.2CM nặng 230G, lưới trắng, đầu dây xanh, phao trắng, giá 80.000vnđ.   Dài 26M cao 1.3M mắt lưới vuông 1.2CM nặng 350G, lưới trắng, phao trắng, chì đen, giá 150.000vnđ.

Lưới đánh bắt cá

Lưới đánh bắt cá siêu dính sử dụng đơn gian và mang lại hiệu quả cao.

Phân loại làm 3 loại:

  Dài 8M cao 0.8M mắt lưới vuông 1.2CM nặng 100G,  lưới trắng, đầu dây xanh, phao trắng, giá 40.000vnđ.

  Dài 20M cao 1M mắt lưới vuông 1.2CM nặng 230G, lưới trắng, đầu dây xanh, phao trắng, giá 80.000vnđ.

  Dài 26M cao 1.3M mắt lưới vuông 1.2CM nặng 350G, lưới trắng, phao trắng, chì đen, giá 150.000vnđ.

messenger