Lưỡi ngũ câu lục

30.000₫
Câu lục luôn là một môn câu được nhiều người yêu thích và lưỡi câu lục luôn là loại lưỡi đặc biệt nhất. Lưỡu ngũ thiết kế 5 lưỡi câu được nối chắc với các sợi thép được đan lại với nhau, có thể uốn nắn thành nhiều thế câu khác nhau, các sọi thép không quá lớn, không gây cản nước khi giật cá.

Lưỡi ngũ câu lục

Câu lục luôn là một môn câu được nhiều người yêu thích và lưỡi câu lục luôn là loại lưỡi đặc biệt nhất.

Lưỡu ngũ thiết kế 5 lưỡi câu được nối chắc với các sợi thép được đan lại với nhau, có thể uốn nắn thành nhiều thế câu khác nhau, các sọi thép không quá lớn, không gây cản nước khi giật cá.

Lưới câu sắc bén từ lưỡi số 20 đến số 26

 

messenger