Máy câu đứng Yumoshi KB

250.000₫
Trục máy, bánh răng là kim loại tay quay thiết kế kiểu hiện đại (như dòng shimano, daiwa...) Thông số vào cước: KB5000: 0.30/200m, 0.35/160m, 0.4/120m KB6000: 0.4/155m, 0.45/125m, 0.5/100m Thông số Tốc độ (gear ratio): 5.2:1

Máy câu đứng Yumoshi KB

Trục máy, bánh răng là kim loại tay quay thiết kế kiểu hiện đại (như dòng shimano, daiwa...)

Thông số vào cước:

  • KB5000: 0.30/200m, 0.35/160m, 0.4/120m
  • KB6000: 0.4/155m, 0.45/125m, 0.5/100m

Thông số Tốc độ (gear ratio): 5.2:1

messenger