Mồi câu cá 2+1(100gr)

40.000₫
Mồi câu cá đạng cám được trộn tổng hợp từ nhiều nguyên liệu say nhỏ đạn cám bột min, chuyên dụng cho câu cá diếc, cá trắng và cá cá chép... Khối lượng 100gr, sử dụng đơn giản độ kết dính cao mồi giữ trong nước được lâu.

Mồi câu cá 2+1(100gr)

 Mồi câu cá đạng cám được trộn tổng hợp từ nhiều nguyên liệu say nhỏ đạn cám bột min, chuyên dụng cho câu cá diếc, cá trắng và cá cá chép...

 Khối lượng 100gr, sử dụng đơn giản độ kết dính cao mồi giữ trong nước được lâu.