Mồi câu cá dạng hạt ủ lên men

35.000₫
Mồi câu ủ lên men luôn là loại mồi câu hiệu quả đối với các loài như chép, trắm, diếc, rô... Sản phẩm có 2 loại hạt là hạt ngô và hạt lúa mì được ủ với nhiều loại hương vị để nhử cá.Phù hợp với nhiều kiểu câu Khối lượng: 55G, lọ hạt ngô hạt lớn hơn với hơn 100 hạt, lọ hạt lúa mì hạt nhỏ với gần 500 hat

Mồi câu cá dạng hạt ủ lên men

 Mồi câu ủ lên men luôn là loại mồi câu hiệu quả đối với các loài như chép, trắm, diếc, rô...

 Sản phẩm có 2 loại hạt là hạt ngô và hạt lúa mì được ủ với nhiều loại hương vị để nhử cá.Phù hợp với nhiều kiểu câu

Khối lượng: 55G, lọ hạt ngô hạt lớn hơn với hơn 100 hạt, lọ hạt lúa mì hạt nhỏ với gần 500 hat 

messenger