Mồi câu lure giả châu chấu

30.000₫
Mồi giả châu chấu chuyên câu lure suốt, sông, ao... câu cá lóc, chẽm,.., các loại cá săn mồi. Mồi chất liệu nhựa có bi trong trọng tiếng thu hút cá tốt, Kích thước 3.5cm-3.1G, lưỡi 3 tiêu số 8, lặn từ 0-0.4M. Màu sắc: Lưng xanh, trắng.

Mồi câu lure giả châu chấu

Mồi giả châu chấu chuyên câu lure suốt, sông, ao... câu cá lóc, chẽm,.., các loại cá săn mồi.

Mồi chất liệu nhựa có bi trong trọng tiếng thu hút cá tốt,

Kích thước 3.5cm-3.1G, lưỡi 3 tiêu số 8, lặn từ 0-0.4M.

Màu sắc: Lưng xanh, trắng.

messenger