Mồi câu cá dạng viên lõi rỗng 30G

30.000₫
 Mồi câu được trộn và nén dạng viên sẵn lõi tạo 1 lỗ rỗng khi câu chỉ cần móc lưỡi câu qua lõi có thể thả câu luôn. Mồi câu được trộn nhiều hương vị phù hợp cho cá chép, rô, diếc... câu ao, hồ, sông... Trọng lượng: 30G/gói rất nhiều viên sử dụng câu được nhiều lần

Mồi câu cá dạng viên lõi rỗng 30G

 Mồi câu được trộn và nén dạng viên sẵn lõi tạo 1 lỗ rỗng khi câu chỉ cần móc lưỡi câu qua lõi có thể thả câu luôn.

Mồi câu được trộn nhiều hương vị phù hợp cho cá chép, rô, diếc... câu ao, hồ, sông...

Trọng lượng: 30G/gói rất nhiều viên sử dụng câu được nhiều lần

messenger